10 Opatření, která posílí jejich víru proti větrům doktrínami mužů
 • Velmi málo lidí pochopilo, co víra opravdu může udělat pro naše životy, a myslí si, že náboženství jsou pouze ti, kteří obydlí kostely spadající do iluzí dobrého náboženského diskurzu. Ale víra je víc než to.

 • Víra věří ve věci, o kterých víme, že existují, ale nevidíme je ohromně. Stejně jako láska, kdo může popřít svou existenci? Kdo vám může říct, že neexistuje? Má někdo dotkl lásku nebo musel vidět, že ji cítí a ví, že existuje? Ne. Stejně tak víra je to, co nás vede k lepšímu.

 • Víra v Ježíše Krista má hluboké kořeny, že pouze tehdy, když budeme žít principy, které učil Ježíš, můžeme duchovně pokročit. A abychom byli šťastní, potřebujeme tuto duchovní rovnováhu, stejně jako osobní, profesionální, psychologickou a fyzickou.

 • Jako láska, aby víra přežila, musí být živena, pečována a chráněna. Jako láska, není posílena každý den, žádný problém ani v rozporu vítr může třást kořeny, a musíme být pevné nedošlo ke zničení takový dobrý pocit, že nám dává pocit, tak dobré, optimistický, naděje a hlavně v klidu.

 • posílit naši víru v Ježíše Krista a být připraven, když protivětru pánských doktríny chtějí strhnout naše domovy a zničit naši identitu, co můžeme udělat některé základní věci:

 • Najít svědectví Ježíše Krista jako Spasitele

 • On je váš osobní Spasitel, a dal svůj život, abychom každého z nás zachránili. Když se modlíme k Bohu ve jménu jeho Syna Ježíše Krista a hledat, žít podle Jeho učení, budeme mít zázraky dějí v našem každodenním životě a cítit Pánovu přítomnost v našich životech.

 • Rozvíjení osobního vztahu s ním

 • Znalost Jeho, být v Jeho přítomnosti pohodlný, komunikovat, učit se ho poslouchat. To vše vám pomůže být v souladu s Jeho učením.

 • Vyhledejte pravé náboženství, kde vaši služebníci učí o Ježíši Kristu

 • To je kritické. Když poznáme Ježíše Krista, poznáme ty, kteří nám pomohou přiblížit se k Němu. Nenajdeme úplně dokonalé místo, protože lidé jsou nedokonalí. Ale Pán jedná skrze ně, aby nám pomohli posílit naši víru. Něco jiného než toto nebo to vás přivede blíže k člověku jeho charizmem, ale nezakrývejte jeho kořen v Kristu, nenese vás, když ho potřebujete. Přečtěte si článek Co je třeba vzít v úvahu při výběru náboženství.

 • Rozvíjení daru rozlišování

 • Intuice je důležitá, ale může selhat, pokud nebudeme rozvíjet naše znalosti o něčem, co je pro nás důležité. Víra a naše přesvědčení jsou součástí našich ideálů života a těch, které máme pro naši rodinu, zejména pokud jsme otcové a matky. Je přirozené mít pochybnosti, ale musíme se snažit poznat pravdu s upřímným a otevřeným srdcem, ne jen uvěřit, když někdo říká jinak. Dobré úmysly nestačí. To pomůže posílit kořen pochopení z každého principu, ve kterém žijete, a pomůže vám rozpoznat pravdu, když potřebujete otestovat svou víru.

 • Přečtěte si Písma

 • Čím víc víme a studujeme Písmo hluboce, vzhledem k historii těchto národů, kontextu a učení, tím méně jsme podřízeni pochybným učením.

 • posílit rodinnou

 • To zahrnuje dělá vše pro sebe, takže si můžete žít výuku jak vést své děti na přímé a úzké cestě, dělá to, co je nutné je poučit a vést je tak, aby učí se dělat a žít stejně.

 • Vyhledejte duchovní soběstačnost

 • Nebyli jsme se narodit, abychom žili sami. Potřebujeme navzájem vždy, ale nemůžeme žít svou víru podle víry jiné osoby, protože nejsme dokonalí. Musíme založit svůj život na náš vztah s Ježíšem Kristem a zavést do praxe Jeho učení, neboť jedině tak můžeme pomoci lidem v nouzi, a pravděpodobně bude v naší rodině a okruhu přátel.

 • Učíme se odpustit

 • některých situacích, které žijeme jsou kritické, ale Pán neřekl, že to bude snadné, ale nám dal mnoho příkladů, jak to udělat. Bolest, hněv, pocit pomsty a opovržení a jiní jako ironie, poškvrnění duše a zničení duchovního pokroku. Přečtěte si článek Jak odpustit těm, kdo nás urážejí.

 • Nedopusťte se snadno urazit

 • Lidé nejsou dokonalí. Stejně jako my ani nejsme. Požadujete, abyste jednat dokonale, jak chceme, je nereálné, ať už v kostele, nebo dokonce v naší vlastní rodině. Pouze Kristus je dokonalý, a On, v nejkritičtější době, kdy většina jeho otočil zády, přesto požádal otce odpouštět jejich pachatele, protože nevěděli, co dělají.

 • Přetrvávejte a buďte pevně ve víře navzdory problémům

 • Pokud odrazení, problémy, cokoliv, vzniknou, zůstanou pevné. Když nemáte pocit, že se modlíte, tak byste se měli modlit více hojně. Když nemáte pocit, že byste četli písma, přesně to budete potřebovat. Když si myslíte, že nepotřebujete chodit do kostela, je to právě tehdy, když je budete potřebovat ještě víc. Nepouštějte za svou sílu. Snažte se chvíli zůstat v klidu a vynaložte další úsilí, abyste mohli pokračovat. Nenechte se odradit.

 • Pamatuj: Přímá a úzká cesta, která vede k Otci zasedání vyžaduje oběti, ale zároveň přinášejí sliby klidu a pohody, takže jsme chráněni před mnoha větrem nauky máme před sebou. Filosofie lidí přicházejí a odcházejí, ale ne Boží slovo.

 • Dieter F. Uchtdorf, náboženský vůdce s kořeny v Ježíši Kristu učil: „Tak prosím, pochybovat o své pochybnosti před pochybovat o svou víru. Nemůžeme nikdy dovolit pochybnosti, abychom nás uvěznili a zabránili nám přijímat božskou lásku, mír a dary, které přicházejí skrze víru v Pána Ježíše Krista. "