10 Biblických zásad, které mají zvýšit romantiku v manželství
 • Romance je slovo, které konjuguje mnoho postojů ve vztahu: vyjíždí na večeři, pohledy, pomalá hudba. A také zahrnuje procházku v parku, sledování filmu ve filmech, vše, co zahrnuje spokojenost pro pár. Romantika je vymezena tím, že se navzájem vzrušuje, je s někým a jedná tak, aby vaše společnost byla příjemná.

 • Pro některé páry je romantika snadnější před svatbou. Neexistují žádné děti, které by se měly věnovat pozornost a financí se zdá být více pod kontrolou. Ale v manželství je touha romantiky zásadní. Možná už víc vyjíždíte s přáteli nebo věnujete více pozornosti dětem než vašemu manželovi.

 • Zde jsou 10 základy, které vám pomohou zachránit chování, které vás činí přitažlivým pro vašeho manžela:

 • 1. Komunikovat

 • Je to tak jednoduché, jak to zní. Měli byste říkat: "Ale mluvím s mým manželem po celou dobu." Nemluvíme o diskusi o rodinných záležitostech. Spíše sdílejte myšlenky, nezapomeňte své pocity jen pro vás, ale sdílejte s vaším manželem. Vypněte televizor, uložte časopis a nechte alespoň 10 až 15 minut, abyste si promluvili a opravdu si poslechli a rozuměli. Stejně jako každá lidská bytost, manžely a manželky rostou a mění se, budete mít vždy něco nového o vašem manžela.

 • 6 Ultimate řešení pro zlepšení komunikace v manželství
 • Když se to stane zvykem, zjistíte, že to bude nejlepší 10, 15 minut vašeho dne.

 • 2. Udržujte záchvaty krátké a rozvíjejte odpuštění

 • Nic vás nevzdává dál od vašeho manžela, než hořkost a nelibost. Boj se stane během svatby, ale je to vaše volba, abyste se vyrovnali s obnovením míru v manželství nebo je zničili.

 • Jak vyzval apoštol Pavel v Efezským 4: 31-32: „Nechť všichni hořkost, a rozzlobení se, i hněv, i křik, i rouhání se vší zlostí bude odjato od vás, a být k sobě navzájem, milosrdní ,. odpustili jeden druhému, stejně jako odpustil Bůh v Kristu. "

 • Jejda, to udělal ještě jednou: Jak odpustit váš manžel
 • Kristus nám odpustil, takže máme sílu a povinnost odpouštět, bez ohledu na to, kolik chyb osoba dopustila. Teprve pak budete mít volnost, abyste se nemuseli zranit a svobodně milovat svého manžela. A jako výsledek bude ještě více milován jím.

 • 3. Žijte nezištně

 • "... sloužte navzájem prostřednictvím lásky" (Gal. 5:13). Tento verš platí nejen pro náboženský život nebo pro sousedy. Také a zejména se týká vašeho manžela nebo manželky. Nezapomeňte, že jste byli povoláni na svatbu. Váš manžel by měl být nejdůležitější osobou ve vašem životě, aby sloužil (kromě Krista).

 • Čím více budete klást priority vašeho manžela, budete diskutovat méně, a pochopíte a milujete víc. Vaše děti se budou cítit bezpečněji a šťastněji. A budete se cítit úplně přinášející radost vaší manželce prostřednictvím vaší lásky a laskavosti.

 • 4. Pravidelně používejte potvrzovací slova

 • Jazyk může být mocným nástrojem. Jak je řečeno v Jakubovi 3: 6, jazyk má sílu k posvěcení. Stejně tak může špatně promyšlený postoj nebo chování zničit manželství.

 • Jak ocenit svého manžela
 • Namísto poukazování na chyby a chyby vašeho manžela začněte opravovat dobré body. Tím, že oceníte kvalitu vašeho manžela a vyjádříte své pocity k němu, váš manžel se bude cítit milován a bude vám stále více sentimentálně blízký.

 • 5. Nikdy přestat říkat "Miluji tě"

 • Nedělejte svůj svatební den v poslední den říkat "Miluji tě" na svého manžela. To nestačí. (Tj.Slova "Miluji tě" nikdy nezestárnou nebo se příliš neopakují. Váš manžel musí slyšet je pravidelně, zejména po diskusi nebo zklamání.

 • 6. Směj se spolu

 • Manželství není podnikání. Je to příležitost stát se nejlepšími přáteli, ale musíte to udělat. Zastavte připomenutí šťastné a zábavné doby datování a přináší nové možnosti pro zábavu na svatbu.

 • "Veselé srdce je jako dobrý lék, ale zlomený duch vysuší kostí" (Přísloví 17:22).

 • recept na změnu vašeho manželství a ukončení boje

 • Pokud jste ochotni změnit své manželství k lepšímu, máte prostor pro pár smíchů podle plánu.
 • 7. Zvládněte své myšlenky

 • Říkají, že nejvíce sexuální orgán těla je mysl. Pokud nemáte svou náladu obrácenou k lásce, nic jiného nebude.

 • Poté ovládněte své myšlenky. Ženy, když jste s manželem v intimitě, myslete na něj, atributy a pocity, které sdílíte. Nemyslete si na seznam věcí, které musíte udělat. Muži, nemyslete na sexualitu jen jako tělesná touha, překračujte své očekávání a užívejte si své ženy jako celek. Jako křesťané máme Ducha svatého, který nám pomáhá ovládat naše myšlenky, a tak řídí všechny vaše myšlenky ve vaší ženě.

 • 8. Modlete se spolu

 • Být duchovně intimní. Intimita duše je důležitější než důvěrnost těla. Kristus je pouto, které činí manželství silným a trvalým.

 • Modlitba, která dokáže zachránit manželství

 • Když se společně modlíte, poznáte se lépe duchovně. Vytváření vztahu posvátné a úctyhodné, budování zdravého důvěrného vztahu.
 • 9. Přezkoumejte své očekávání

 • Pokud máte pocit, že váš manžel pravidelně zklamá, nemusí to být úplně jeho jednání, mohlo by to být vaše očekávání. Co jste idealizovali s manželstvím, co bylo uloženo na vaše myšlení, "Manželé by měli vždycky ..." a "manželky by měly vždy ...". Pravidla stanovená způsobem, jakým vidíte jiné manželství.

 • Je zcela správné mít v manželství cíle a cíle, ale není spravedlivé vytvářet pravidla, aniž byste je sdíleli s vaším manželem a byli jste zklamáni, když nejsou dodržováni. Komunikace je krokem k tomu, abyste se s vaším partnerem nerozhněvali a byli srozumitelnější.

 • 10. Nikdy neříkejte slovo "rozvod"

 • "Protože co se Bůh spojil, nechť člověk nedělá." (Matouš 19: 6). To je důležitá biblická rada, která by měla být brána vážně ve světě, kde je rozvod stále častější. Manželství je důležitý závazek a posvátný slib.

 • Mnoho lidí používá rozvod jako zbraň, aby ovládal druhou, pomocí frází jako "jestli vy ... budu požádat o rozvod." Ale to jen rostliny semena strachu a nedůvěry v manželství.

 • 10 věcí, které nikdy nesdělíte manželovi během boje

 • Namísto vydírání informujte svého manžela, že ho nikdy neopustíte. A pokud najdete čas, který potřebuje smíření, promluvte s ním a řekněte, že budete dělat všechno, abyste dodrželi sliby, které jste učinili v den sňatku, že budete projít všemi obtížemi a zůstanete spolu po celý život.
 • Nečekejte příliš dlouho, než začnete praktikovat tyto 10 principů. Začněte dnes, procvičujte je pravidelně a určitě budete mít manželství s více romantikou a zdvořilostí. Pamatujte si, že román je ve dvoře. (Tj.