10 Potravin, které NIKDY potřeba konzumovat po uplynutí doby platnosti
 • Přestože etiketa a trvanlivost jsou jasně patrné ve většině případů, někteří lidé trvají na tom, náročné výrobky po uplynutí lhůty uvedené výrobcem v očekávání, že nepoškodí vaše zdraví.

 • Ve většině případů je však lepší odmítnout výrobek než riziko vážného onemocnění.

 • Vzhled, vůně a textury některých výrobků již jen naznačují, že jsou infikovány, ale i když tyto vlastnosti nejsou tak viditelné, že je možné, že některé bakterie jsou již kontaminovaly dotyčný výrobek, ale změny nejsou dosud zřejmé. Právě proto jsou výrobci zodpovědní za to, že datum exspirace na svých produktech je jako forma bezpečnosti spotřebitelů.

 • Některé potraviny by neměly být konzumovány po datu stanoveném na etiketách, jsou: 1. Vestavěná

 • šunka, salám, mortadella a jiní stejné kategorii, by měly být konzumovány pouze v rámci uvedeného data exspirace, i když stále na chlazení . Po tomto datu je žádoucí, například, upravit je na teplé recepty, protože bakterie již převzali produkt a jeho toxiny mohou vést k vážným onemocněním.

 • Milk 2. Veškerá péče je ve většině případů mléko kontaminované troubu na obalu, vůně a textury vlastnosti, ale v rané fázi procesu zhoršení výrobek Tyto příznaky jsou méně patrné. V pochybnostech by mělo dojít k vyřazení mléka po splatnosti!

 • 3. Ryby

 • Spotřeba prodloužených ryb může vést k závažným infekcím. Dodržení stanoveného času spotřeby tohoto výrobku je nezbytné pro zachování dobrého zdraví.

 • 4. Kuře

 • Přednostně vždy koupit produkt v blízkosti data, kdy má být použit. Kuře mohou být snadno kontaminovány, za žádných okolností by neměly překročit dobu skladovatelnosti.

 • 5. Rajčatové omáčky

 • Musíte se setkat s nějakou hotovou omáčkou ve vašem životě. Je to opravdu velmi citlivý produkt a může být snadno kontaminován houbami nebo bakteriemi.

 • 6. dezerty připravené k jídlu (pudinky, fl ay, koláče)

 • Jedná se o zpracované produkty, které obsahují mnoho živin, které mohou být kontaminovány.

 • 7. Zmrazené potraviny

 • Tím, že trpí rychlým procesem chlazení při výrobě a následně teplotní změnou, dokud nedorazí domů, jsou tyto produkty považovány za vysoce rizikové, pokud jsou spotřebovány mimo datum.

 • 8. Maso

 • Výrobek snadné kontaminace. Stejně jako kuřecí kukuřice je k dosažení větší jistoty také blízké nákupy. Dodržení stanoveného data pro spotřebu je nezbytné, aby nedošlo k vážné kontaminaci.

 • 9. Majonéza

 • Výrobek vyrobený z mnoha tuků a je obvykle velmi citlivý. Pokud si všimnete opožděnou majonézu v chladničce, neváhejte ji zlikvidovat, abyste předešli rizikům pro zdraví vaší rodiny.

 • 10 tvoří chléb Ačkoli nejčastěji chléb udržení dobrého vzhledu, bakterie, které se vyvíjejí nemoci již zabavené zboží, aniž byste si všiml ji konzumovat po datu splatnosti.

 • Dávejte pozor na datum vypršení platnosti produktů, které máte doma, většinu času produkty ztrácejí platnost stanovené výrobcem uvnitř našich chladniček. Aby se zabránilo vzniku odpadu a odpadu, je nejlepší naplánovat konzumaci potravy tak, aby byla vědomá spotřeba.

 • Pokud narazíte na výrobek s vypršaným datem vypršení platnosti, nejlepším řešením je riziko, že ho vyhoďte kvůli vaší rodině! (Tj.