Základní kroky, které pomáhají dětem rozvíjet duchovnost
 • Tělesná spiritualita je rozvíjet vztah s věčným, který věříme, a tak dosáhnout rovnováhy všech sfér našeho života.

 • Jak mohu začít?

 • 1. Chcete-li učit dítě, měli bychom se o tom dozvědět. Pokud jste náboženství a vychováváte svou rodinu ve světle duchovnosti, sestavte metodu učení.

 • 2. Chcete-li věřit v božskou bytost, musíte ho nejprve poznat. Vysvětlete svému dítěti přesně to, kdo věří, a svěřte svědectví o tom, jak pocítíte svůj skutečný vliv.3. Jak komunikujeme s tím, koho věříme.

 • Učte ho, aby se modlil, aby byl vděčný za požehnání a aby žádal o pomoc při každodenních činnostech. Carol B. Thomas, pro ilustraci výuku modlitbou o dítě, řekl: „

 • modlitba je jako deštník, který chrání bouře života.“4. Jak jsme si vědomi jeho odpověď.

 • To se může stát skrze posvátné písma a dokonce i přímými odpověďmi na nás, které můžeme nazvat zjevením. Vysvětlete dítě, že bude mít dobrý pocit a klid srdce. Stále můžete říci skrze posvátnou hudbu, která přináší do srdce dobrý duch, stejně jako poslouchat pozornost vnitřním hlasem jako šepot. 5. Zjistěte duchovní zákony, ať už Deset přikázání nebo co věříte

 • . Je důležité, aby dítě pochopilo, že na duchovní straně existují i ​​pravidla a požehnání podmíněná jejich poslušností.Jak zvýšit víru?

 • Musíme praktikovat to, co se učíme, ať se jedná o modlitbu, čtení písem nebo bibliografii náboženství, v němž žijeme, dodržování božských zákonů.

  1. Když žijeme to, co se učíme, uvidíme pozitivní výsledky, a tak bude naše víra posílena.

  2. Musíme tyto učení uplatňovat každý den v našem životě, ať už říkáte "ne", když někteří přátelé z školy nás vyzývají, aby něco udělali špatně, nebo opustili kino, kde je nevhodná scéna.

  3. Když tyto tipy používáme v praxi, naše víra narůstá a poznáváme modernější každodenní zázraky. Jak se řídit božským příkladem? Je to v podstatě službou ostatním. Existuje několik způsobů, jak můžeme dobrovolně pomáhat druhým. Může se jednat o hračku, která už nepotřebuje děti v nouzi, navštěvuje staré lidi v azylovém domě nebo sirotčinci. Můžeme pomoci tomu sousedovi, který nedokáže překročit ulici nebo přinést tašky od supermarketu k mamince. Můžeme s bratry a sestrami zacházet s teplem a trpělivostí s lidmi.

  4. Jak udržet podnět k rozvoji spirituality u dětí?

 • Při rodinných setkáních nebo dokonce večerních hrách můžete dát zprávu, vyprávět příběh z písemného projevu a mluvit o zkušenostech, které mají děti, když žijí, co se učí. Je to jako kdyby svědčili o svých dobrých pocitích, když aplikovali nějaké učení.

 • Jaké jsou výhody rozvíjení spirituality u dětí?

 • Mnoho. Některé z nich jsou:

 • Budou příklady spravedlnosti ve světě, kde je ztracena a ohrožena mládež.

 • Budou dělat svět, ve kterém žijeme klidnější místo.

 • Budou vědět, kdo jsou jako děti věčného bytí a lépe porozumět jejich poslání v tomto životě.

  • Budou mít pomoc za to, co potřebují, jakmile vytvoří přímý vztah s věčným.

  • Proto zvážit vývoj tohoto talentu, něco jako přirozené a nezbytné nebo ještě důležitější než kterýkoli jiný, pro příspěvek štěstí rodiny. Pokud potřebujete pomoc, můžete hledat místo, kde se děti naučí tyto a mnoho dalších potřebných pro život. (Tj.