Věčná láska
  • Video popisuje den v životě páru, kde oba mají fyzické problémy. Manžel má Parkinsonovu chorobu, většinou na jedné straně těla, a žena utrpěla mrtvici.

  • Manželská oddanost manželce, laskavost a náklonnost, dokonce i nutnost vypořádat se s vlastními slabostmi, je vzrušující. Neexistuje sobectví a oči mohou vidět a cítit se za momentální nedokonalosti. Trvalá a trvalá láska, která překonává zkoušky života. A jak to má být, stále je romantika.

  • Pokud chcete, aby něco trvalo navždy, musíte se věnovat a zacházet s ním jinak, a to jak v radosti, tak v smutku, zdraví a nemoci.

  • Jak chce Spasitel Ježíš Kristus reagovat, když se ve vašem životě stane něco takového? (Tj.