Home Příklad: Vedení v domovském
 • Je známo, že vedení nemůže být viděno jen jako dar, něco, co se prostě narodí s člověkem. Mnoho dětí, které mají v dětském věku vedoucí duch, může ztratit tím, že vyrostou, a nebezpečné děti mohou získat časem sebevědomí. Faktem je, že tato znalost má zásadní význam pro výchovu dětí a otevírá řadu nových možností pro rodinný vztah.

 • Rodič, který chce dětem dělat důvěru a zodpovědnost, by měl vzít v úvahu, že tento příklad je nejlepší a nejlepší způsob, jak se vzdělávat. Takže sledovat několik faktorů, které mají být předány pro děti je velmi důležitá, a to: 1 Úřad

 • Bohužel, i když mnozí rodiče pletou orgánu autoritářství a tento nepořádek, rodiče jsou rozděleny vyžaduje slepou poslušnost a ty, kteří kteří chtějí uniknout tomuto modelu, jsou přípustné. Ani jeden ani ten druhý! Autorita otce je autorita vůdce, to znamená, že je v podstatě morální. Chcete mít autoritu a dělat to, co učíte své dítě; je převzít zodpovědnost, kterou mu jeho role ukládá a získává úctu a lásku k němu.

 • 2 Sebedůvěra

 • Vaše dítě musí ve vaší osobě rozpoznat bezpečného člověka toho, co si přeje; to z něj učiní jistou osobu. Způsob, jakým čelíte životním výzvám, je to, že vaše dítě připraví na budoucnost. Proto je nezbytné, aby rodiče rozvíjeli sebevědomí a byli schopni se s komplikovanějšími problémy vyrovnat.

 • 3-Asertivita

 • Usilovat o poznání a porozumění vašemu dítěti, rozvíjení empatie ve vztahu k němu, bude vás vnímat jako vůdce. Buďte ujištěni ve svých rozhodnutích tím, že stanovíte limity a uděláte požadavky, které považujete za nezbytné pro dobré vzdělání vašeho dítěte. Buďte ohleduplní a jasně mluvte o vašich důvodech; vždy vyjadřující lásku a respekt.

 • 4 - Svoboda

 • Nezbavujte vaše dítě rozhodnutím a jednáním, které jsou důležité pro to, aby se stal rozhodným a motivovaným člověkem. Povzbuzujte ho k utváření své osobnosti a volby, které mu odpovídají v životě, ale držte se blíže tím, že provedete příslušné pokyny. Nechte své dítě růst nejen fyzicky, ale také jako osoba.

 • 5 Vedení

 • Připravte své dítě k tomu, abyste byli vůdci; dát mu potřebné prvky vedení v jeho domě. Ukážte v akci atributy vedení a povzbuzujte, abyste jednal autentickým způsobem s lidmi kolem vás. A v této snaze zprostředkovat autoritu těch, kteří jsou schopni překonat své obtíže důstojně, nezapomeňte se omluvit tváří v tvář chybě. Vaše dítě jistě bude vědět, že se můžeš oklamat, stejně jako každá lidská bytost, ale když tě poznáváš jako vůdce, budeš se cítit bezpečně postavit svou vlastní postavu na stejném základě.

 • Dobrý vůdce je ten, kdo vytváří vyvážené vůdce po celý život. (Tj.