Víru na každém kroku, včetně potřeby se týkají Boha, víry
 • Všichni potřebujeme blízký vztah s Bohem. Nejsme sami v tomto světě, a dokonce i rodičů a lidí, které jsme pocit, že máme velkou zprostředkovatele, který je na naší straně, připraven nám pomoci, pozorný k našim potřebám a obtížím s takovou láskou a pohodlí, aby nám pomohli.

 • Možná doma, vy jako rodič může být obtížné učit vaše dítě, aby navázalo spojení s Bohem, ale není to tak těžké, co potřebujete, je vůle a odhodlání.

 • Vysvětlete

 • . Prvním nezbytným krokem je učit dítě, které Bůh je, jaká je Boží role a co nám dává, když jsme poslušní Jeho přikázání. Země byla bez tvaru a prázdná, a na temnotě byla temnota. Duch Boží se pohyboval na vodách. A Bůh řekl: "Ať je světlo; . i bylo světlo a viděl Bůh, že to bylo dobré světlo, a Bůh oddělil světlo od tmy a nazval Bůh světlo dnem, .. a tmu nazval noc a byl večer a bylo jitro, den první E. Opět řekl Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod a učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou.. a stalo se tak "

 • (Genesis 1: 1-7). "A řekl: Hospodin je mou skálou a mým silným místem a mým vysvoboditelem."

 • (Žalmy 18: 2) "Bůh je mou skálou a budu mu důvěřovat: můj štít a roh mé spásy a moje útočiště a moje útočiště."

 • (2 Samuel 22: 2-3). Materiál

 • . Musíte použít Písma, abyste vysvětlili, můžete také použít obrázky Krista, který je synem Božím, a prezentovat některé biblické obrazy, které ilustrují události.

 • Zaznamenat do srdce

 • . Trvá vytrvalost učit učení Kristovu, děti a mladí lidé mají tendenci zapomínat, velmi snadno a opakujte po dobu výuky režim je dobrý způsob, jak učit děti o hodnotě učení Boha.

 • Vysvětlete proč. Dítě chce vědět proč, proč a proč. A na nějakém místě, může se stát, že informace obsažené v písmech přinést nějaké otázky k malé nebo mladý, ale cenná rada je, že jak otec a matka by měla být vždy studovat společně a, s výhodou, ke studiu se svými dětmi. Určete konkrétní den nebo datum každého měsíce nebo týdne, abyste si pamatovali společně dobré učení, které nás přibližují k Bohu a pomáhají nám budovat společně a sdílet vzácné momenty.

 • Důležitost každé věci

 • . Celé stvoření kované Bohem má specifickou roli v našich životech, stromy nám dávají kyslík, aby nás dýchá zdravě, zvířata, každá z nich rovněž v souladu s požadavkem na rovnováhu přírody, poskytující rovnosti a potravin v rámci potravinového řetězce.

 • Být příkladem

 • . Nestačí mluvit, potřebuje se mnohem víc, je třeba dělat, jednat správně s každým učením a přístupem, protože děti vnímají rozdíl nebo rovnost v mluvení a dělání.

 • Zdravé rodinné prostředí

 • Harmony v domácnosti je velmi relevantní a drahocenná, přináší rovnováhu a harmonii všem, kteří žijí ve stejném prostředí.

 • Výhody

 • . Výhody výuky dětí, které mají blízké vztahy s Bohem, jsou nespočetné. Je velmi pravděpodobné, že s těmito učeními budou milující, vyváženější, poslušnější a schopnější se potýkat s potížemi pozitivněji a s nadějí na lepší výsledky.

 • Udělat každou situaci příležitost. Rodiče by měli mít každý okamžik příležitost přiblížit se a učit své děti, aby měli vztah s Bohem. Rodiče mohou učit o hodnotách, aby byli pokorní a sdílet je s ostatními, když nechce rozdělit svůj oběd s jiným dítětem nebo nechtějí sdílet hračku se svým bratrem, nebo prokáže, sobectví v nějaké jiné situaci. Rodiče mohou také učit o lásce ostatním tím, že je učí, aby byli laskaví a věděli, jak chválit druhé nebo být více charitativní, navštěvovat nemocné lidi, kteří potřebují duchovní podporu. Všechno může být vyučováno pozitivně, založené na učení, které nás Kristus opustil. (Tj.Buďte milující. Láska je čistou láskou Krista, takže ušlechtilý pocit může být učen a cítit kdekoli na světě, pokud si to dovolíme, a my ho hledáme v pravých zdrojích, které přinášejí pohodu a radost.

 • Postupujte po stopách Pána

 • . Chcete-li ukázat dětem každodenním životem, to, že sloužit a následovat Pána, je snadnější, než si myslí, a to je na prvním místě nezbytné touha a závazek.

 • mluví, zpívá a demonstrovat radost žít dobře

 • Můžete se těšit na chvíle spolu zpívat chorály, hovoří o letech, kdy byl Kristus na zemi, kde proroci stáli venku a my se k nám mohou zrcadlit být lepšími lidmi. Můžete to udělat, když jste v autě, na cestě do školy nebo na víkendový výlet.

 • Povzbuďte

 • . Žít v upřímném a současnějším vztahu s Bohem opravdu dělá celý rozdíl v životě. Rodiče by měli učit, že i když nevidíme Boha, můžeme to cítit, stejně jako nevidíme vítr, ale my to jasně cítíme, když chodí po našich tvářích a cítíme vánek. Velmi účinný způsob, jak cítit a mluvit s Bohem, je prostřednictvím modlitby a hymnu. Povzbuzujte své dítě, aby mluvilo s Bohem a dělalo to společně, aby v jeho paměti vždy bylo poznamenáno, že jeho rodiče měli důvěrný vztah s Bohem, protože ho poslouchali a Bůh jim požehnal. (Tj.