Rodina a náboženství: perfektní zápas!
 • Svět se mění a spolu s ním i základní pojmy společnosti. Rodinná struktura byla diskutována a modifikována i s názory rozdělenými téměř stejně. Bylo řečeno hodně a prosil lidstvo, aby změnil svůj způsob života.

 • Rodina jako základ společnosti je koncept, který byl zachován po staletí a fungoval, včetně federální ústavy. Tím, že rodinná struktura se může lišit od tradiční, dochází ke vzniku mnoha sociálních změn, které ovlivňují životní prostředí.

 • Když dítě přijde domů bez odmítnutí a dostane dobré lekce a příklady od svých pečovatelů, jejich schopnost dobře reagovat společensky v dospělém životě bude mnohem větší. Mohou být potřebné přizpůsobení potřebám a poskytnout dítěti to, co je nejblíže rodinné struktuře.

 • Spolu s významem rodiny je náboženské učení. Je součástí lidské přirozenosti, že patří k víře, ať už je to náboženství nebo filozofie, něco, co bude podporovat osobní růst během let života. Rodiny s konstantními náboženských praxích v rodinném prostředí pomáhá při tvorbě lepších lidí pro společnost v několika způsoby: 1. duchovnost

 • Udržování tradic a zvyků v souladu s rodina náboženské vyznání individuální spirituality faktorem je spokojen. Účast církve, rodinná modlitba, studium písem a další formy uctívání jsou důležité a nezbytné.

 • 2. Morálka

 • Morální hodnoty jsou stále více zapomínány nebo v nepoužívání. Náboženství přináší rodinným příslušníkům toto výkupné za ctnostné hodnoty. Rodiče, kteří žijí morálními zásadami kázanými svým náboženstvím, budou dobrým příkladem pro své děti, i když si zvolí jinou cestu.

 • 3. Bratrství

 • V náboženství je láska k bližnímu jasná. Vědomí, že celé lidstvo patří do rodiny Boha je uklidňující a poskytuje způsob, jak k němu vrátit. 4. Solidarita

 • V domě, kde je soused milován a respektován solidarita je přítomen, i když jsou členy mimo stěny rezidence.

 • 5. Inteligence

 • Podpora, kterou náboženství propaguje pro osobní studium a vylepšení, činí lidi, kteří mají aktivní náboženství doma moudřejší a více znalí různých předmětů.

 • 6. Musicality

 • Náboženství podporuje učení prostřednictvím zpěvu. Rytmus, melodie a dopis stimulují jednotlivce k lepšímu, kromě zlepšení hudebního vkusu. Mnoho náboženství povzbuzuje své praktiky k učení se hudebních nástrojů a toto poznání zvyšuje inteligenci a agilitu.

 • 7. Sociabilita

 • Náboženská přítomnost podporuje větší společenskou schopnost. Vedení může být rozvíjeno prostřednictvím pravidelných a včasných náboženských aktů.

 • 8. Prosperita

 • Vyučováním moudrých zásad a přezkoumáváním příkladů úspěchu sdíleného náboženstvím se stíhání cílů stává intenzivnější a úspěch je snadnější.

 • 9. Transcendentnost

 • Lidé, kteří vyrůstají s náboženstvím v jejich domě, chápou, že vesmír je mnohem širší než jen jejich vlastní svět.

 • 10. Lidstvo

 • Všechny koncepty, které se naučí a praktikují, činí člověka člověkem víc lidským, empatickým, kdo ví, jak odpustit a omluvit se za své vlastní chyby.

 • Domov, s častým náboženským poučením, přinese nesmírné výhody jednotlivcům, kteří mají tu privilegium být přítomni tam a společnosti obecně. (Tj.